Úvod » Novinky

Aktuální informace

Rakousko - zmírnění pravidel od 5.3.2022

07.03.2022

Aktuální podmínky - více informací na:
COVID19 - aktuální podmínky cestování do Rakouska a návratu do ČR | Velvyslanectví České republiky v Rakousku (mzv.cz)

VSTUP Z ČR
Pro vstup do Rakouska i nadále platí předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” tzv. 3G v předepsané podobě, tj. negativní test (PCR ne starší než 72 hodin od odběru nebo antigenní ne starší než 24 hodin od odběru), nebo doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů) nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.
Na děti do věku 12 let se nevztahuje povinnost 3G, nepředkládají žádný doklad bezinfekčnosti.

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM V RAKOUSKU
Od 5.3.2022 již není při čerpání služeb v Rakousku - jako je ubytování v ubytovacím zařízení, používání lanovek, přístup na sjezdovky, návštěva restaurací apod. - vyžadován doklad o bezinfekčnosti.

NÁVRAT DO ČR
Příjezdový formulář - osoby starší 12 let musí vyplnit příjezdový formulář.Nemusí jej vyplňovat osoby, které cestují individuální pozemní dopravou, tj. dopravním prostředkem, v němž se přepravují pouze osoby z jedné domácnosti.

Před vstupem do ČR je třeba disponovat certifikátem o ukončeném očkováním, nebo certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo výsledkem RT PCR nebo RAT testu - nevztahuje se na děti do 12 let. Doklad o bezinfekčnosti nemusejí mít osoby, které cestují pozemní dopravou.

Rakousko otevírá

18.05.2021

Od středy 19.5.2021 se v Rakousku otevírají restaurace a hotely a znovu tak lze vyjet za turistickým účelem. Současně se zjednodušují podmínky pro vstup cestovatelů z ČR do Rakouska a přestává platit dosud povinná karanténa. Nadále trvá povinnost elektronické registrace před cestou.

ČR se v současné době nachází mezi zeměmi v první kategorii, tedy s nízkým epidemiologickým rizikem a cestující, kteří se v posledních 10 dnech zdržovali v ČR (nebo v jiné zemi s nízkým rizikem) tak aktuálně musí předložit některý z následujících dokladů:

doklad o očkování (anglicky nebo německy), že jsou:
1. nejméně 22.den po 1.dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm NEBO

lékařské potvrzení (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy, anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících, NEBO

doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce) - antigenní test nesmí být starší než 48 hodin, PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru. Lékařské osvědčení o absolvování testu na formuláři lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód.

Pokud cestovatelé nebudou mít při příjezdu některý z uvedených dokladů, jsou povinni se nechat do 24 hodin od vstupu do země otestovat v Rakousku.

Více informací zde.

Otevření RAKOUSKA

27.04.2021
Otevření hotelů a ubytovacích kapacit v Rakousku se očekává po dlouhém půlroce od 19.5.2021, čekáme na aktuální informace.
I vy se tam můžete těšit na letní dovolenou v Alpách a my Vám v tom budeme rádi nápomocni.

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH

03.03.2021

BULHARSKO
Ubytovací kapacity a lyžařské vleky jsou otevřené. 
Čeští občané mohou vstoupit do Bulharska bez omezení, při vstupu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (vztahuje se i na děti). Na celém území Bulharska platí až do 30.4.2021 mimořádná epidemiologická situace, platí povinnost nošení roušek ve všech uzavřených veřejných prostorách (s výjimkou stravovacích zařízení), rozestupy 1,5 m, povinné používání dezinfekce a dodržování hygienických zásad. 
Pro návrat českých občanů do ČR platí pravidla stanovená ochranným opatřením MMZ dle tzv. semaforu, rozlišujícího míru rizika jednotlivých zemí (aktuálně - nutnost vyplnění příjezdového formuláře, před návratem negativní antigenní test ne starší 24 hod. nebo PCR test ne starší 72 hod. s písemným potvrzením o negativním výsledku, po příjezdu povinná karanténa (samoizolace) a PCR test do 5 dnů.   
Více informací na webu MZV


RAKOUSKO
Ubytovací kapacity zůstávají i nadále uzavřené.
Lyžařská střediska jsou v provozu za podmínky dodržování bezpečnostních opatření: povinnost dodržovat rozestupy min. 1 m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), max. 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  
Více informací na webu MZV


ITÁLIE
Lyžařská střediska v Itálii zůstávají na základě rozhodnutí italského ministerstvo zdravotnictví z důvodu šíření mutací koronaviru uzavřena do 6.dubna.
Vstup pro přijíždějící ze zemí kategorie C (tj. i ČR) je povolen s negativním testem (PCR nebo antigenním) ne starším 48 hod. Není-li test předložen, následuje povinná karanténa. Do 27.3. se prodlužuje existující zákaz pohybu mezi regiony.
Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení.
Více informací na webu MZV.


FRANCIE
Lanovky a vleky zůstávají i nadále uzavřené. Ubytování a další aktivity ve střediscích jsou možné. Cestující musí při příjezdu do Francie předložit negativní PCR test ne starší než 72 hod. (od 11 let) a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Více informací na webu MZV.


ŠVÝCARSKO
Provoz lyžařských středisek běží ve většině kantonů (např. Valais, Bern, Graubünden), pro vstup jste povinni předložit úřední doklad o negativním výsledku PCR testu (ne starší 72 hod.) a před příjezdem vyplnit elektronický formulář. Po vstupu do Švýcarska je nezbytné absolvovat 10denní karanténu (bez ohledu na event. negativní test).
Více informací na webu MZV.

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH AKTUÁLNĚ

26.01.2021

RAKOUSKO
Ubytovací kapacity jsou uzavřené minimálně do 7.2., pravděpodobně ale do konce února. Lyžařská střediska jsou od 24.12.2020 v provozu za podmínky dodržování bezpečnostních opatření: povinnost dodržovat rozestupy min. 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), max. 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  
Od 19.12.2020 musí cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19, od 15.1.2021 je při příjezdu vyžadována elektronická registrace.
Více informací na webu MZV.  


ITÁLIE
Lyžařská střediska zůstávají do 15. února uzavřena a do 15.2. platí rovněž zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi. Momentálně je možná cesta do Itálie jen v nezbytných případech. Cesta za účelem turistiky není možná, hotely a ubytovací zařízení jsou uzavřeny.
Více informací na webu MZV.


FRANCIE
Lanovky a vleky zůstávají uzavřené. Od 24.1.2021 musí cestující při příjezdu do Francie předložit negativní PCR test ne starší než 72 hod.
Více informací na webu MZV.


ŠVÝCARSKO
Sezóna běží ve většině kantonů, ale od 15.1. zařadilo Švýcarsko Českou republiku opět na seznam rizikových zemí a při příjezdu do Švýcarska je tak nezbytné absolvovat 10denní karanténu (bez ohledu na event. negativní test). Další aktualizace se očekává na konci ledna.
Více informací na webu MZV.

 

LEX VOUCHER

01.05.2020
Dne 24.4.2020 nabyl účinnosti zákon č. 185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu – tzv. Lex Voucher.
 
Klienty, jejichž zájezd se z důvodu epidemie koronaviru nemohl nebo nebude moci uskutečnit, individuálně informujeme a postupně se domlouváme na možnostech řešení každého případu. 
Prosíme Vás o trpělivost a současně Vám děkujeme za vaši podporu, kterou nám mnozí vyjadřujete.   

Tisková zpráva ACK ČR, 27.3.2020

30.03.2020

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ASOCIACÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKAZNÍKŮM

Současná situace na trhu cestovního ruchu v České republice je v důsledku krizové situace COVID-19 také krizová... Jsme všichni, cestovní kanceláře i jejich zákazníci, v mimořádné situaci, kterou bohužel nikdo neočekával a která nemá v české ani evropské legislativě žádnou oporu. Totožná situace je, jak víme, ve všech ostatních státech EU.

Cestovní kanceláře v České republice zaplatily zálohy na zájezdy jejich klientů do zahraničí na sezonu 2020 do okamžiku startu krize COVID-19 ve výši 2,9 miliardy Kč. Další stovky milionů byly vyplaceny na zálohách dopravcům. Žádný z příjemců záloh v současné bezprecedentní situaci cestovním kancelářím obdržené platby nevrátí. Budou se muset vyčerpat formou zálohovaných služeb.  To však v tuto chvíli není možné..

Zákazníci cestovních kanceláří mají obavy o své prostředky, zaplacené na zálohách a vyžadují jejich okamžitou refundaci. To však z výše uvedených důvodů není možné, ale ani nutné. Cestovní kanceláře nabízejí legální možnost využití poukazů na posunutí zálohovaných zájezdů v čase či destinaci, které jsou, stejně jako zájezdy, plně pojištěny proti případné insolvenci cestovní kanceláře.

Dále společně intenzivně jednáme s vládou o nejlepším možném legálním řešení nastalé situace a jsme přesvědčeni, že se nám najít řešení podaří. Prosíme nechte nám trochu času, vyřešíme to. Naším prvotním zájmem je spokojenost našich zákazníků. Bez zákazníků naše činnost nemá smysl.  

Prohlášení ACK ČR

18.03.2020

Cestovní kanceláře pracují intenzivně na řešení nastalé situace v zájmu svých klientů


Od půlnoci v pondělí 16. března 2020 platí nařízení vlády České republiky o úplném uzavření hranic a zákazu vycestovat mimo území ČR. Za stávající situace je jisté, že po dobu trvání vládního nařízení není možné realizovat zájezdy občanů České republiky do zahraničí. Nejen pro cestovní kanceláře se jedná o naprosto novou, mimořádnou situaci, se kterou se ještě nikdy v historii nesetkaly. Tato situace nemá žádnou oporu v platné legislativě České republiky, kterou se cestovní kanceláře řídí.

Cestovní kanceláře pracují intenzivně na řešení nastalé situace v zájmu svých klientů, kteří jsou pro nás na prvním místě.

Dovolte nám Vás, zákazníky českých cestovních kanceláří, jménem Asociace cestovních kanceláří ČR požádat, abyste v dané situaci poskytli cestovním kancelářím čas na řešení této mimořádné a zcela bezprecedentní situace. Prioritou cestovních kanceláří je v těchto dnech zajistit bezpečný návrat všech zákazníků do České republiky a zajistit první dříve plánované zájezdy.

Cestovní ruch s sebou přináší celou řadu nenadálých situací, které jsme zvyklí operativně řešit. I když situaci chápeme, nikdo nepředpokládal, že by mohlo v moderní době dojít k uzavření hranic.

Chceme tímto klienty českých cestovních kanceláří ubezpečit, že cestovní kanceláře vyvíjejí v této mimořádné situaci maximální snahu, aby svým klientům nabídly co nejoptimálnější možnosti řešení. Děkujeme Vám všem za podporu a trpělivost!


V Praze, dne 17. 3. 2020
Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR)

Koronavirus - aktualizace 16.3.

16.03.2020
Vážení klienti,
 
v souvislosti s nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu a následném uzavření hranic a zákazu vycestovat mimo ČR bohužel nebude v současné nebo blízké době možné váš pobyt nebo zájezd realizovat.
 
Rozhodnutí vlády ČR, jejíž prioritou je především ochrana zdraví a bezpečnost občanů ČR respektujeme. S ohledem na tuto zcela v novodobé historii naprosto ojedinělou, neočekávanou a nepředvídatelnou situaci a na její velmi dynamický vývoj vás nyní prosíme o trpělivost. Intenzivně pracujeme na řešení i v rámci
asociace cestovních kanceláří ACK ČR, jejímž jsme členem a tak, jak je naším zvykem vás informovat o všem podstatném u vašich pobytů a zájezdů, budeme vás informovat i v této mimořádné situaci.
 
Dovolujeme si vás požádat k vyčkání dalšího vývoje. V tuto chvíli je určitě zbytečné rušit letní zájezdy nebo pobyty, věříme že stávající omezení zafungují a brzy odezní. Věříme, že i tuto situaci společně zvládneme.
 
Děkujeme za pochopení a podporu, které se nám od vás dostává. Přejeme vám pokud možno klidné dny, uchování pozitivního přístupu a nadhledu a hlavně pevné zdraví.

Koronavirus - aktualizace, 9.3.

09.03.2020
Vzhledem k vývoji rozšíření nákazy v Itálii a pokračujícím preventivním opatřením italské vlády se vedle již uzavřených lyžařských středisek v Lombardii zastavují od úterního večera do 3. dubna také lanovky a vleky ve všech lyžařských střediscích v provincii Trento a od středy pak i v Jižním Tyrolsku.
 
Lyžařská střediska v Rakousku fungují bez omezení.

Koronavirus - aktuální informace

29.02.2020
Aktuální situace v lyžařských střediscích       
V souvislosti s šířením koronaviru v Evropě v posledních dnech vyvstalo mnoho otázek, zda cestovat nebo necestovat do Alpských lyžařských středisek, jak moc je tato cesta nebezpečná a jaká rizika s sebou nese. Situaci ve všech lyžařských střediscích pozorně sledujeme, a to nejen v těch nejvíce skloňovaných v severní Itálii a v Rakousku. Jsme ve stálém kontaktu s našimi místními partnery a dostáváme aktuální informace od místních autorit přímo z jednotlivých míst a oblastí. Všechna střediska, do kterých jezdíme, fungují bez omezení a nejsou vyhlášeny ani rizikovou oblastí. Uvádíme zde přehled jednotlivých oblastí a středisek a současný stav:
 
RAKOUSKO:

Tyrolsko
– dvě osoby nakažené koronavirem, které přicestovaly z Itálie, skončily v nemocnici v Innsbrucku, v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, všechna lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Týká se lyžařských středisek: Arlberg, St. Anton, Ischgl, Silvretta, Paznauntal, Pitztal, Ötztal, Stubai, Zillertal, Krimml, Kitzbühel, Wilder Kaiser, Wildschönau
 
Východní Tyrolsko - v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Týká se lyžařských středisek: Kals-Matrei
 
Salzbursko – v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Týká se lyžařských středisek: Gastein, Hochkönig, Saalbach-Hinterglemm-Fieberbrunn, Zell am See-Kaprun, Dachstein West, Obertauern, Lungau
 
Korutany - nejsou rizikovou oblastí, neexistuje jediný případ koronaviru, v žádném ze 14 turistických regionů neexistují žádná omezení. V současné době lze bez omezení používat všechny dopravní trasy.
Týká se lyžařských středisek: Bad Kleinkirchehim, Nassfeld, Mölltal, Goldeck, Turracher Höhe
 
Štýrsko - v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Týká se lyžařských středisek: Tauplitz, Schladming-Dachstein, Hinterstoder
 
ITÁLIE:
Lyžařská střediska v Itálii, do kterých jezdíme, jsou daleko od oblastí zasažených koronavirem, v nichž byla vyhlášena karanténa. Uzavřené oblasti se nacházejí jižně a jihozápadně od Padovy (v Benátsku) a jihovýchodně od Milána v pádské rovině poblíž Piacenzy a nepatří mezi cíle vyhledávané českými turisty nebo lyžaři. V závorce u lyžařských středisek uvádíme jejich vzdálenost od místa nákazy.
 
Trentino - v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou také všechny dopravní trasy.
Lyžařská střediska: Val di Fiemme (210 km), Val di Fassa (230 km), Paganella (200 km), Monte Bondone (170 km), Folgaria (100 km), Marilleva - Folgárida / Val di Sole (210 km), Madonna / Pinzolo (190 km), Pejo (220 km), Passo Tonale (220 km)
 
Jižní Tyrolsko – není vyhlášeno rizikovou oblastí, neexistuje jediný případ koronaviru, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou i všechny dopravní trasy
Lyžařská střediska: Kronplatz (310 km), Val Gardena (250 km), Alpe di Siusi (240 km), Val Senales (270 km)
 
Lombardie – uzavřená oblast zasažená koronavirem kde byla vyhlášena karanténa, se nachází jihovýchodně od Milána v pádské rovině poblíž Piacenzy a je daleko od lyžařských středisek vyhledávaných lyžaři
Lyžařská střediska: Ponte di Legno (190 km), Bormio – Santa Catarina (260 km), Livigno (290 km)
 
Benátsko – uzavřená oblast zasažená koronavirem s vyhlášenou karanténou se nalézá jižně a jihozápadně od Padovy, daleko od lyžařských středisek vyhledávaných lyžaři
Lyžařská střediska: Arabba – Marmolada (240 km), Cortina d´Ampezzo (230 km), Civetta (230 km)
 
FRANCIE:
V lyžařských střediscích ve Francii, do kterých jezdíme, není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou také všechny dopravní trasy.

Vysoké Alpy – v regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: Risoul-Vars, Serre Chevalier
 
Isére  – v regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: Alpe d´Huez, Les Deux Alpes, Chamrousse
 
Savojsko – v regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: La Rosiére, Tři Údolí (Val Thorens, Orelle, Les Menuires, Méribel.Mottaret, Tignes – Val d´Isére
 
ŠVÝCARSKO:

Vallis
– v regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: 4 Údolí, Zermatt
 
Jungfrau – v celém regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: Jungfrau
 
Graubünden – v regionu není hlášen žádný výskyt onemocnění, ani podezření na onemocnění, lyžařská střediska fungují bez omezení, bez omezení jsou všechny dopravní trasy
Lyžařské středisko: Davos / Klosters, Sv. Mořic
 

Nejčastější otázky
:
 
Storno zájezdu nebo pobytu:
Všechna lyžařská střediska fungují naprosto bez omezení. Normálně fungují všechny turistické služby a zařízení, vleky a sjezdovky jsou otevřené, stejně jako bary, restaurace, hotely, horské chaty a další sportovní zařízení. Místní autority reagují na možná rizika za účelem jejich omezení, a proto mohou preventivně omezit některé akce nebo události s plánovanou hromadnou účastí. Okamžitě také poskytují informace o možných rizicích, které by mohly omezit dovolenou. Nejsou tedy naplněné podmínky pro bezplatné stornování zájezdů a pobytů a případné storno se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami CK.
Podle občanského zákoníku může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků, jestliže v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. To platí pro oblasti, v kterých by byla v důsledku postižení koronavirem, vyhlášena karanténa nebo jiná omezení. V těchto případech může od smlouvy odstoupit také cestovní kancelář.
 
Uvíznutí v karanténě nebo jiné nesnáze na cestě
O vyhlášení karantény vždy rozhodují místní orgány, které mohou karanténu vyhlásit pro konkrétní ubytovací zařízení, obec nebo oblast jak v místě pobytu, tak i v některém z průjezdních míst, popřípadě v místě bydliště zákazníka. Postup tedy bude vždy záviset na konkrétních okolnostech a podmínkách vyhlášených opatření.
Pokud byste se ocitli v průběhu zájezdu v nesnázích, poskytne vám naše cestovní kancelář maximální možnou pomoc. A to nejen informační, jako je zprostředkování kontaktů na místní zdravotní služby, ambasádu, konzulát nebo místní úřady, bude-li to potřeba, pomůžeme vám rovněž se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení. Pokud by jste v důsledku karantény uvízli v místě pobytu nebo by nebylo možné zajistit váš návrat domů podle smlouvy, nese naše cestovní kancelář ve většině případů náklady na nezbytné ubytování, maximálně však po dobu tří nocí na jednoho zákazníka.
 
Doporučení na cesty
Doporučujeme všem klientům před vycestováním sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo příslušných zastupitelských úřadů ČR v zemi pobytu.
Dodržujte hygienické zásady pro snížení rizika nákazy koronavirem
Doporučujeme všem klientům před vycestováním mít sjednané cestovní pojištění
 
 
Další užitečné informace a kontakty:
 - Infolinka Státního zdravotního ústavu (ČR):  + 420 724 810 106, 725 191 367 (nonstop)
 - Nouzové středisko Civilní ochrany v Trentu:  +39 800 867 388 (bezplatné číslo v několika jazycích)
 - Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500,
   další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce)
 - Rizikové regiony zřídily nouzovou linku, kam se lze v otázkách spojených s koronavirem obracet -   
   Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340
 - V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linku pohotovosti 112 po celé Itálii
 
 
 

Vánoční provoz

19.12.2019

Otevírací doba v prodejně Chomutov

23.12.
- pondělí:   13:00-16:00 hod.
27.12. - pátek:     zavřeno
          
30.12. - pondělí:   13:00-16:00
31.12. - úterý:      zavřeno


Otevírací doba o svátcích - tel. a mailové poptávky

23.12.
- pondělí:   09:00-16:00 hod.
27.12. -
pátek:     09:00-18:00 hod.
          
30.12. - pondělí:   09:00-18:00
31.12. - úterý:      zavřeno


Se svými dotazy a poptávkami nás můžete kontaktovat na e-mail: info@sport-s.cz nebo rezervovat online zde na našem webu www.sport-s.cz. Vaše poptávky vyřídíme co nejdříve.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a klidný rok 2020.

 

 

 

12.9.2019 - prodejna zavřená

06.09.2019

Ve čtvrtek 12.9.2019 bude naše prodejna v Chomutově zavřená.

Změna otevírací doby

02.09.2019

Otevírací dobu prodejny v Chomutově najdete zde 

Mimo uvedenýou dobu jsme pro vás k dispozici v pracovní dny od 9:00-18:00 hod.
na mobilu: 777 263 423 a na mailu: info@sport-s.cz.
Zanechte nám vzkaz a kontakt nebo zašlete Vaše dotazy a poptávky, vyřídíme je v nejbližším možném termínu. 

 

Letní provoz

25.06.2018

Z důvodu čerpání dovolených bude v období 29.6.-31.8.2018 upravena provozní doba naší kanceláře v Chomutově následovně:


Po - Čt:                               9:00 - 18:00 hod.

Pátek 29.6., 13.7. a 20.7.: 9:00 - 16:00 hod.
Pátek od 27.7.-31.8.:         9:00 - 16:30 hod.

Děkujeme za pochopení.

Katalog ZIMA 2013-14

19.09.2013
Katalog Lyžování a snowboarding 2013-2014 je k dispozici v naší prodejně v Chomutově, v pdf zde, informace a online prodej zde.
Zájemcům jej rádi zašleme poštou po vyplnění formuláře
 

Změna provozovny

14.05.2013
Připomínáme, že jsme v červnu 2013 ukončili provoz v prodejně v Praze 2, Sokolská 56.
 
V případě jakýchkoli dotazů, rezervací, objednávek a poptávek nás neváhejte kontaktovat: 
e-mail:     info@sport-s.cz
tel.:         474 624 088
                411 131 288
                411 131 289
mobil:     777 263 423 
 
nebo v Chomutově, 28.října 1078, v pondělí - pátek: 9:00 - 18:00 hod.  
 
 
 
Těšíme se na vaše rezervace a poptávky.

Nové tarify pojištění

18.09.2012

Od 1. 11. 2012 se mění pojistné tarify, limity a rozsahy některých pojištění.

Více informací najdete v Cestovním pojištění.

 

Aktivní dovolená jaro-léto-podzim 2012 v pdf

30.01.2012
 A
NEPŘEHLÉDNĚTE! Jaro-léto-podzim, ke stažení ve formátu .pdf (1,1-3,6MB).
Pobyty v Alpách, Jezera a termály,
Pobyty u moře,
Poznávací zájezdy - Jižní Amerika, Evropa,
Cyklozájezdy
Rafting a vodácké zájezdy, Voda v Česku, voda pro školy a Vodácká půjčovna,
České víkendy a programem, , Akce pro firmy.
A nechybí ani aktuální přehled jarního Lyžování nejen na ledovcích.
Tištěnou verzi letního katalogu 2012 si můžete objednat pomocí kontaktního formuláře .

Alpy hlásí SLUNEČNO

11.01.2012
Počasí v Alpách se konečně po týdenním nekonečném sněhopádu umoudřilo a střídá jej dnes a zítra slunce s mraky - ale prašanu!
Otevřená je už i silnice v Paznauntalu do Ischglu i další silnice uzavřené kvůli nebezpečí lavin. Výjimkou je tak jen silnice mezi Nassereithem a Tarrenzem na sjezdu z Ferrnpassu do Imstu uzavřená kvůli padajícím kamenům. Dá se však objet přes Stams.
Pokud se právě chystáte do Alp, nezapomeňte na řetězy a pořádnou lopatu. Šťastnou cestu a bezva lyžování!

Sněžení v Alpách!!

10.01.2012
V uplynulých 7 dnech napadlo v rakouských Alpách až přes dva metry nového sněhu. Sněžení bylo doprovázeno silným větrem, což způsobilo problémy při provozu lyžařských středisek - řada z nich byla uzavřená nebo musela omezit svůj provoz.
Problémy byly i v silniční dopravě – s ohledem na lavinové nebezpečí nebo popadané stromy byla řada silnic v horských údolích rovněž uzavřena. Nyní, díky zlepšení počasí se situace postupně vrací k normálu. V každém případě při cestě do Alp je bezpodmínečně nutné mít sněhové řetězy (!), doporučujeme rovněž lopatu a je třeba se před cestou informovat na situaci v konkrétním středisku a dopravě k němu.
Jak situace momentálně vypadá? Postupně vás v dalších příspěvcích o jednotlivých střediscích budeme informovat.
10. 1. 2012
Pitztal: příjezd OK, Rifflsee v provozu, ledovec – omezený provoz kvůli větru, Hochzeiger – v provozu cca 80% sjezdovek
Otztal: příjezd OK, Sölden – v provozu cca 60% sjezdovek, uzavřen ledovec
Stubai: příjezd OK, ledovec – v provozu cca... 40% sjezdovek
Ischgl: stále uzavřená příjezdová silnice do Ischglu, o jejím otevření se bude rozhodovat dnes v 17:30 hod. V Ischglu v provozu propojení do Samnaunu a cca 60% sjezdovek, Galtür – otevřeno cca 30% sjezd.
Zillertal: lyžařská střediska v údolí v provozu, uzavřen je Gerlospass a silnice k ledovci Hintertux, který je mimo provoz

Výherce na cestovnikancelar.cz

02.01.2012

Dnes, 2.1.2012 byla vylosována podzimní soutěž na www.cestovnikancelar.cz a výherkyní se stala paní/slečna Martina Hertíková z Liberce. Výherkyni blahopřejeme k její výhře - pobytu v rakouském Pitztalu v domě Alpenrose, všem ostatním děkujeme za účast v soutěži a věříme, že se na vás štěstí usměje příště. Ale i letos se těšíme na vaše objednávky a rezervace zimních i letích pobytů, zájezdů a programů.

 

Propojení Madonna - Pinzolo

02.12.2011
Práce na nové 8sedačkové lanovce "Campiglio Pinzolo Express" pokračují rychlým tempem a její otevření se očekává v průběhu vánočních svátků. Svahy v Pinzolu se tak připojí k Madonně di Campiglio a spolu s Marillevou-Folgaridou tak vytvoří jedinečný lyžařský areál se 150 km sjezdovek.
Od 3. do 23. prosince bude poskytnuta náhradní autobusová doprava mezi Pinzolo a Madonna di Campiglio každých 30 minut.

Lyžařské kurzy v Alpách

20.09.2011

Cenově výhodná nabídka pro školy na lyžařské kurzy v Alpách - PITZTAL.
V ceně ubytování s plnou penzí + skipas.

První Moment až -4 %, ZDARMA 1 pedagog na 10 studentů

Ubytování: Prázdninový dům Alpenrose. K dispozici 2 až 4lůžkové pokoje s umývadlem s teplou vodu, WC a sprchy na patře, stůl na stolní tenis a stolní fotbal. Jídelna slouží i jako společenská místnost, TV-SAT a video, zdarma wi-fi .
Stravování: plná penze – snídaně, oběd formou balíčku, večeře o 3 chodech + večeře před odjezdem. Lyžování: 4 nebo 5denní skipas na Pitztalský ledovec, v termínu 3.12.–22.12. a 1.1.–27.1. i na Rifflsee.

tab_lyzaky

Služby za příplatek: Autobusová doprava , cestovní pojištění

Virtuální katalog

19.09.2011

Tištěný katalog ve virtuální podobě

Pro prohlížení nutný Flash přehrávač.

Lyžování a snowboarding 2011-2012

Cesty - Pobyty - Programy 2011

Pobyty pro školy - Léto v Alpách

27.01.2011

Pobyty pro školy - Bližší informace o zvýhodněných pobytech  získáte na našich pobočkách

zvyhodnene-pobyty-alpy

vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network

Lyžování v Rakousku
Bad Kleinkirchheim / Dachstein West / Gasteinertal / Hinterstoder / Kals - Matrei / Lungau / Mölltal / Nassfeld / Sölden Arena Ötztal / Pitztal / Saalbach Hinterglemm / Schladming Dachstein / Ischgl / Arlberg-St. Anton / Stubai Kaprun Zeel am See / Hintertux - Zillertal / Lyžování Rakousko

Lyžování ve Francii
2 Alpes /  Alpe d´Huez / Val d’Isere / Tignes / Flaine / La Rosiere / Les Arcs / Les Orres /  Risoul - Vars /  Serre Chevalier /  Les Menuires / Tři údolí / Meribel  MottaretVal Thorens /  Val Cenis / Valmorel

Lyžování ve Švýcarsku
Crans - Montana / Čtyři Údolí / Davos Klosters / Davos / Klosters / Flims Laax Falera / Jungfrau / Leukerbad / Saas Fee / St. Moritz / Zermatt

Lyžování v Itálii
Arabba - Marmolada / Arabba / Marmolada / Bormio / Breuil-Cervinia / Civetta / Cimone /  Livigno / Paganella / Kronplatz / Plan de Corones / Solda - Sulden / Passo Tonale / Val di Fassa / Val di Fiemme / Marilleva Folgárida / Val Gardena / Alpe di Siusi / Val Senales / Schnalstal / Sestriere / Via Lattea Lyžování Itálie

Aktivní dovolená
Léto v Alpách / Pitztal / Pobyty na horách Půjčovna lodí / Pobytové zájezdy / Aktivní dovolená /  RaftingVodácké zájezdy /  Lyžování Rakousko / Lyžování Francie / Lyžování Itálie / Lyžování  Švýcarsko / Lyžování

Zajímavé odkazy
SNOW

CK Sport-S
Katalog / Smluvní podmínky / Cestovní pojištěníSlevy / Ke stažení / O násKontakt / Tisk stránky / Napište nám / Odeslat emailem

 

 clen2018