Úvod » Voda a rafting » Půjčovna lodí - Vltava - popis úseků

Půjčovna lodí - Vltava - popis úseků

Horní Vltavice - Soumarský most, 13 km

Za příznivého vodního stavu lze plavbu po Vltavě zahájit ještě nad Lenorou v Horní Vltavici. Vltava až do Lenory protéká jen CHKO, neplatí pro ni v tomto úseku tak přísná omezení, jako níž po proudu, kde již vtéká do národního parku. Přesto charakter plavby, ani okolní krajina se od národního parku příliš neliší, řeka příjemně teče v nepříliš širokém korytě místy zarostlém, vytváří meandry a navíc plavbu zpestří i několik drobných peřejí. Pod Zátoní řeka zpomalí, zarostlé břehy s mokřady vystřídá otevřená lučinatá krajina a otevřou se výhledy na zalesněné oblé vrcholky šumavských hor. Zhruba v polovině trasy se objevuje typická pohraniční obec Lenora s tábořištěm, kde je možné se občerstvit a odkud lze také zahájit plavbu.

Vltava z Horni Vltavice (3)

Pod Lenorou již vplouváme do národního parku, kde je nutné respektovat stanovená omezení (viz omezení plavby v CHKO a NP Šumavy), řeka se opět klikatí v meandrech a místy se objevují kameny a krátké peřeje. Charakter řeky vydrží až do cíle na Soumarském mostě. Přestože plavba není příliš obtížná, je třeba počítat s užším a místy zarostlým meandrovitým korytem, rychlejším proudem s několika pěknými peřejkami.

Vltava z Horni Vltavice (13)


Soumarský most - Nová Pec, 26 km

Vltava, která se v místě zahájení plavby nazývá ještě Teplou Vltavou, plyne v tomto úseku mírným proudem v četných meandrech po náhorní plošině mezi rašeliništi, loukami a smrkovými lesy. V prostoru Mrtvého luhu přibírá Studenou Vltavu a dále již pod názvem Vltava pokračuje až k přehradní nádrži Lipno. Od Soumarského mostu do Pěkné protéká Vltava nejpřísnější zónou národního parku a proto zde platí omezení jak pro pohyb osob, tak i pro plavbu na řece - nesmí sem rafty, platí omezení časové a podle vodního stavu a jsou povolena jen určitá nástupní a odpočinková místa. Navíc platí další omezení v maximálním počtu plavidel, které úsekem smí denně proplout a povinná registrace vodáků (viz omezení plavby v CHKO a NP Šumava). Plavba je lehká a nenáročná, bez výrazně obtížných míst, nezkušeným posádkám může dělat problém jen klikatící se tok. Před Novou Pecí může tok v řece výrazně zpomalit v důsledku vzdutí Vltavy v přehradní nádrži Lipno. Proto, nechcete-li riskovat pádlování po nehybné hladině v posledních několika kilometrech řeky, je lepší ukončit plavbu již po šestnácti kilometrech v Pěkné a odkud se přesunout pod Lipno do Vyššího Brodu.  

Vltava z Horni Vltavice (15)


Vyšší Brod - Rožmberk, 12 km

Plavbu z Vyššího Brodu do Rožmberka zahajujeme v kempu pod hrází Lipenské vyrovnávací nádrže. Z výtoku vody z přehrady můžeme hned zjistit, jaký je její stav a co nás asi při plavbě čeká. Pokud voda vytéká bez větších vln, jedná se o typický letní průtok, kdy v řece můžeme spíš očekávat nějaký ten kámen zvláště na peřeji v Herbertově. Pokud se pod přehradou tvoří dlouhé táhlé vlny, jde o zvýšený vodní stav a můžeme se připravit na silnější proud a větší vlny, zejména při průjezdu jezy.

000012 - kompr.

Vltava z Vyššího Brodu do Rožmberka protéká přírodním řečištěm na dně převážně zalesněného údolí. Charakteristické pro plavbu v tomto úseku jsou kamenné valy, které kdysi sloužily pro usměrňování vorů. Dnes jsou zarostlé a vytvářejí uprostřed původního koryta podélné ostrůvky, které usměrňují hlavní proud řeky a tím usnadňují a zrychlují plavbu. Pouze za vyššího vodního stavu se voda přelévá i mezi ostrůvky a s trochou opatrnosti se lze vydat na projížďku i do míst, která bývají obvykle téměř bez vody. Většina vodáků však zůstává v hlavním proudu řeky, který svižně uhání lehkými peřejkami, i zde je však potřeba počítat s občasným výskytem kamenů, kterým je dobře se vyhnout.

 13

Při plavbě do Rožmberka nás čeká proplutí třemi jezy. První z nich jez u Bílého mlýna ve Vyšším Brodě je typický jez „50:50“. Projíždí se původní vorovou propustí „šlajsnou“ u levého břehu, která je částečně zahrazená a tím vytváří na vjezdu do propusti skok, který může méně zkušenou posádku překvapit. Na konci šlajsny pak dílo zkázy dokoná vysoká vlna, která zaplaví loď a nepřipravenou posádku vykoupe. Další jez v Herbertově se projíždí šlajsnou u pravého břehu. Vysoká šlajsna je zcela zavřená, průjezd je umožněn jen díky dřevěnému skluzu, po kterém posádky nezřídka se zatajeným dechem nakonec lehce sklouznou pod jez. Pod jezem je asi 200 m dlouhá slalomová trať a peřej, v níž vyhrávají všechny lodě, které se dokážou vyhnout všem nástrahám v podobě kamenných hrázek. Třetí jez je v Rožmberku pod hradem a je sjízdný bez problémů sportovní retardérovou propustí. Na výjezdu ze šlajsny si povšimněte otlučených kamenů ve zdi na pravé straně těsně ned hladinou. Tady totiž skončily snad všechny lodě, které tudy pluly před vámi. Hned za jezem lze zastavit a vydat se třeba na prohlídku hradu Rožmberk nebo vytoužený oběd, případně se můžete nechat donést svižně proudící řekou až do kempu, který se objeví zanedlouho po obeplutí vysokého ostrohu s hradem po pravé straně. Máte-li čas a nechcete se příliš zdržovat v Rožmberku, pokračujte ještě asi devět kilometrů dál do Branné. Je tu možná nejhezčí kemp na celé Vltavě.  

P6080027 – K


Rožmberk - Český Krumlov, 22 km
 
Vltava z Rožmberka stále čile plyne zalesněnou krajinou, její tok po levém břehu kopíruje silnice do Českého Krumlova. Pokud zahajujete plavbu z Rožmberka, ne z kempu, vyplatí se začínat u silničního mostu. Jednak je to sem nejblíž z hradu, pokud se ho ještě před vyplutím rozhodnet navštívit, a jednak hned po vyplutí vás čeká první šlajsna rožmberského jezu (popis v předchozím úseku). Velikým meandrem obeplujete celý hrad a vnoříte se mezi lesy, které vás budou obklopovat po obou stranách řeky až do Branné, kde je u brodu několik bufetů (pověstný je ten U Fíka) a kde lze udělat přestávku na občerstvení. Je zde také kemp, možná nejhezčí na celé Vltavě, proto nemáte-li nějaký zvláštní důvod k přenocování v Rožmberku, vyplatí se z Vyššího Brodu doplout až sem. Charakter řeky se mění před Větřním, kdy se proud řeky úplně zastaví nad jezem u papíren.

15

 
Jez zdoláte sportovní propustí s retardéry u pravého břehu, která díky tomu, že je úzká, dlouhá a v závěru částečně zakrytá, může působit trochu stísněným dojmem, ale její průjezd je bezpečný. Jen je třeba držet loď ve středu propusti a dát si pozor na vlnu pod jezem. Z Větřní je to již nedaleko k Papouščí skále a k prvnímu krumlovskému jezu Konopa, pod nímž vaše plavba, pokud se ji rozhodnete ukončit u kempu Vltavan (22 km), také končí. Pokud se rozhodnete plout dále až na konec města a skončit pod pivovarem (27 km), čeká vás ještě pět kilometrů plavby včetně všech Krumlovských jezů, jejichž popis následuje.  

Akce AT č.6-Indiánské léto (2)


Český Krumlov - Zlatá Koruna, 17 km

Asi nejvíc vyhledávaný úsek Vltavy je v Českém Krumlově. Nejen okolní působivá scenérie historické části Českého Krumlova, ale zejména pět pověstných krumlovských jezů dokážou navodit pravý vodácký zážitek. Rozhodnete-li se začít plavbu pod Papouščí skálou, hned první jez Konopa prověří vaše kormidelnické schopnosti.

19

Následuje jez Na Rechlích, při jehož překonávání skluzem přes zavřenou šlajsnu se tají dech nejen slabším povahám. A to se již blížíte k první velké výzvě k jezu U Liry, jehož vodní válec ve šlajsně spolehlivě vykoupe všechny posádky, které neudrží potřebnou stabilitu.

24

Následuje kratičký oddech, tiše plynoucí Vltava se stáčí k historickému centru Krumlova a můžete obdivovat malebně poskládané domečky na vysokém ostrohu kolem řeky. Dlouho se však nekochejte, blíží se jez Mrázkův mlýn, jímž doslova proletíte úzkou sportovní retardérovou propustí.

P1010062

A je tu zlatý hřeb plavby. Tedy bohužel byl. Pověstný jez Jelení lávka pod  monumentálním krumlovským zámkem a hradem, snad nejvíce obletovaný jez fotografy a turisty v Česku, už není to, co býval před rekonstrukcí, k níž došlo v roce 2012. Obří vlna na konci původní šlajsny a krkolomné kousky  posádek, které s ní sváděly mnohdy groteskní marný souboj za téměř fotbalového povzbuzování plných ochozů, už jsou minulostí. Nová šlajsna je s retardéry sice bezpečnější, ale ztratila ten správný drive. Jedno z vodáckých světélek na Vltavě právě zhaslo. A tak nezbývá než si zapředstírat, jak jste zase zmáčení, v duchu pochytat všechny své ještě neutopené věci a s grácií pokynout bouřícím davům na břehu a už v reálu se nechat unášet dál proudem malebnými zákoutími starého Krumlova až na konec města.

1 - 1 (19)

Naposledy se můžete pokochat pohledem na Krumlovský hrad a pak vás již pohltí louky a lesy, mezi nimiž vás stále svižný proud donese až pod klášter ve Zlaté Koruně. Těsně před kempem se ještě připravte na poslední jez této trasy, který opět proletíte úzkou retardérovou šlajsnou. Jen je třeba si dát trochu pozor na vyšší schod při výjezdu ze šlajsny. Nejenže zmáčí celého háčka, ale při troše nepozornosti spolehlivě vykoupe i celou posádku, což v případě parného počasí vůbec nemusí vadit. Ostatně jez ve Zlaté Koruně je ideálním místem ke koupání vůbec a tak nepřekvapí, že v létě tu může být doslova hlava na hlavě.
 
 

29


Zlatá Koruna - Dívčí Kámen, 10 km

Dost vodáků, zvlášť těch, kteří si chtějí užít přírodní tábořiště na „Dívčáku“ tuto trasu spojují s předchozí a projíždějí z Krumlova až na Dívčí Kámen, ale máte-li čas a nespěcháte, proč si z jedné trasy neudělat dvě kratší a nevychutnat si kouzla všech hlavních tábořišť na Vltavě. Úsek ze Zlaté Koruny na Dívčák je jediný celý bez jezů. Za to si tu lze naplno užít peřejek a peřejí, v kterých řeka uhání velkými meandry přírodní krajinou bez sídel a silnic. Jen tu a tam se objeví nějaká samota, také občerstvovacích stanic je tu poskrovnu. A tak určitě přijde vhod první, která se naskytne a tou je již necelé tři kilometry před cílem vyhlášená „Plackárna“ alias občerstvení U Maringotky, které získalo své jméno i věhlas díky svým vynikajícím plackám.

28

Za Plackárnou a posledním velkým meandrem se vlevo na jedenácti hodinách objeví na skalnatém ostrohu zřícenina hradu Dívčí Kámen a pod ním vlevo i velké přírodní tábořiště Dívčák. Tábořiště se nachází v chráněné krajinné oblasti, je sem omezena jiná doprava než po řece, proto si uchovává dosud svůj romantický přírodní ráz včetně i již méně romantických suchých WC s charakteristickým odérem a „rustikálním“ žlabem jen se studenou vodou na mytí. Díky tomu se některé slabší povahy raději tomuto tábořišti vyhýbají obloukem, vy ale učiňte pravý opak a nenechte si ujít příležitost se aspoň na jednu noc jakoby v čase vrátit zpět o několik desetiletí do doby primitivních služeb a neochotné obsluhy bufetu. Určitě si neodpusťte výlet na rozlehlou zříceninu hradu Dívčí Kámen, z něhož se vám nad řekou otevře fantastický výhled na celé okolí.

31

Můžete se také vydat údolím říčky Křemže až do 3 km vzdáleného Holubova, kde uprostřed vsi naleznete nejen Holubovský rybník v létě s báječně teplou vodou, ale na jeho břehu i bar „U tří tetiček“ s výbornou obsluhou a ještě lepší kuchyní. Z Holubova je to již jen skok do Krásetína, odkud vede lanovka až na vrchol nejvyšší místní hory – 1084 m vysoké Kleti. Že je odsud za příznivého počasí vidět až do Alp, není třeba zdůrazňovat - přesvědčte se sami. A kdo se zajímá o historii, měl by ještě navštívit pozůstatky keltského oppida –jednoho z největších keltských sídlišť u nás, které najdete poblíž Třísova. Je to první obec nad tábořištěm a při zpáteční cestě si můžete v místním obchůdku zakoupit třeba rohlíky a mléko.
 

30


Dívčí Kámen - Boršov, 10 km

Poslední úsek a posledních 10 km plavby do cíle. Hned po vyplutí z tábořiště Dívčí Kámen minete po levé straně ústí říčky Křemže, pod kterým vás ještě může překvapit rozsáhlejší kamenitá partie v řece a poslední větší peřej. Je to pozůstatek po velké povodni v létě 2002, kdy Křemže zanesla do Vltavy obrovské množství naplavenin a vytvořila pod soutokem val, který ji málem přehradil. A to už je z vodácké krásy  všechno. Peřeje skončily, dál už řeka plyne stále placatější krajinou okolo Českých Budějovic až do Boršova. Poslední velký a pokaždé nesjízdný jez vedle nudličkárny bratří Zátků a hned za ním vlevo tábořiště a cíl plavby.

Vltava 03 6 33

S výjimkou jezů plavba není plavba po Vltavě  příliš náročná, zvýšenou pozornost zasluhují peřejky a tu a tam se vyskytující ojedinělé balvany. Průjezd jezů není nebezpečný. Je třeba počítat s tím, že může dojít k zalití lodi vodou a následně i k jejímu event. zvrhnutí. Loď přes jezy je také možné přenést. Doporučujeme při plavbě přes jezy používat plovací vesty a mít řádně zapnuté neoprénové nebo jiné boty do vody.

Máte nějaké otázky ohledně vaší cesty, chcete poradit, jedete na vodu poprvé?
Prosím, kontaktujte nás, můžete použít i kontaktní formulář.


Důležité informace
Doporučené vybavení
Jak rezervovat vodácký výlet bez průvodce?
Zahájení výletu
Změny během výletu
Změny dohodnutých služeb a zrušení smlouvy ze strany Sport-S
Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Půjčovní řád - ve formátu .pdf


vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network

Lyžování v Rakousku
Bad Kleinkirchheim / Dachstein West / Gasteinertal / Hinterstoder / Kals - Matrei / Lungau / Mölltal / Nassfeld / Sölden Arena Ötztal / Pitztal / Saalbach Hinterglemm / Schladming Dachstein / Ischgl / Arlberg-St. Anton / Stubai Kaprun Zeel am See / Hintertux - Zillertal / Lyžování Rakousko

Lyžování ve Francii
2 Alpes /  Alpe d´Huez / Val d’Isere / Tignes / Flaine / La Rosiere / Les Arcs / Les Orres /  Risoul - Vars /  Serre Chevalier /  Les Menuires / Tři údolí / Meribel  MottaretVal Thorens /  Val Cenis / Valmorel

Lyžování ve Švýcarsku
Crans - Montana / Čtyři Údolí / Davos Klosters / Davos / Klosters / Flims Laax Falera / Jungfrau / Leukerbad / Saas Fee / St. Moritz / Zermatt

Lyžování v Itálii
Arabba - Marmolada / Arabba / Marmolada / Bormio / Breuil-Cervinia / Civetta / Cimone /  Livigno / Paganella / Kronplatz / Plan de Corones / Solda - Sulden / Passo Tonale / Val di Fassa / Val di Fiemme / Marilleva Folgárida / Val Gardena / Alpe di Siusi / Val Senales / Schnalstal / Sestriere / Via Lattea Lyžování Itálie

Aktivní dovolená
Léto v Alpách / Pitztal / Pobyty na horách Půjčovna lodí / Pobytové zájezdy / Aktivní dovolená /  RaftingVodácké zájezdy /  Lyžování Rakousko / Lyžování Francie / Lyžování Itálie / Lyžování  Švýcarsko / Lyžování

Zajímavé odkazy
SNOW

CK Sport-S
Katalog / Smluvní podmínky / Cestovní pojištěníSlevy / Ke stažení / O násKontakt / Tisk stránky / Napište nám / Odeslat emailem

 

 clen2018